Belgin Usanmaz

Bazen uzaklaşmak, bazen hatırlanmak, bazen ağlamak,bazen anmak, bazen ise susmak gerekiyormuş.

Bazen uzaklaşmak gerekir, yakınlaşmak için
Bazen hatırlamak gerekir, hatırlanmak için
Bazen ağlamak gerekir, açılmak için
Bazen anmak gerekir, anılmak için
Bazen de susmak gerekir, duymak için…
Şems-i Tebrizi