Belgin Usanmaz

Category - Verdiğim Eğitimler

Celal Bayar Üniversitesi

İŞVEREN’nin  ÇALIŞAN’dan Beklediği Özellikler 1-Kendisini tanıyan Kendi özellik, değer  ve inançlarını bilen,güçlü ve zayıf özelliklerinin farkında olan,yetenek ve becerilerini fark edip, sergileyebilen, 2-İletişim...