Celal Bayar Üniversitesi

İŞVEREN’nin  ÇALIŞAN’dan Beklediği Özellikler 1-Kendisini tanıyan Kendi özellik, değer  ve inançlarını bilen,güçlü ve zayıf özelliklerinin farkında olan,yetenek ve becerilerini fark edip, sergileyebil…

Giresun Üniversitesi

İŞVEREN’nin  ÇALIŞAN’dan Beklediği Özellikler 1-Kendisini tanıyan Kendi özellik, değer  ve inançlarını bilen,güçlü ve zayıf özelliklerinin farkında olan,yetenek ve becerilerini fark edip, sergileyebil…

Sertifika Eğitimlerim

1-Perakende Yönetici Geliştirme Sertifika Programı Hedef kitle        : Lise mezunu olup Lisans/Ön Lisans eğitimini tamamlamayan ve perakende  sektöründe çalışanlar.. Amaç                    : Ünivers…

Branş Eğitimlerim

Pazarlama/Satış Teknikleri Satış Stratejisi oluşturma ve  Satışta  Başarı Modelleri Marka Yönetimi ve Markalaşma Halkla İlişkiler Kategori Yönetimi Müşteri İlişkileri Yönetimi(CRM) Tüketici Davranışla…

Kişisel Gelişim Eğitimlerim

Etkin  İletişim Yöntemleri Zaman Yönetimi Etkili Sunum Teknikleri Etkili İletişim ve İmaj Takım ve Takım Olma Telefon Görüşme Teknikleri Beden Dili Protokol ve Görgü Kuralları Y Kuşağı’nın Getirdikler…