Belgin Usanmaz

Sertifika Eğitimlerim

1-Perakende Yönetici Geliştirme Sertifika Programı

Hedef kitle        :

  • Lise mezunu olup Lisans/Ön Lisans eğitimini tamamlamayan ve perakende  sektöründe çalışanlar..

Amaç                    :

Üniversite okuma fırsatı bulamamış, üniversite mezunu olmayan  sektör çalışanlarının  veya perakende sektöründe  meslek edinmek isteyenlerin  Perakende Yönetimi Sertifika programından mezun olmalarını sağlamak,

Program hedefi:

  • Perakende dünyasının dinamik yapısını kapsayacak şekilde “Perakende Yönetimi” nin temel konularının ele alınması ,

Eğitim süresi     :

  • 2 ay

Program İçeriği                :

       Perakendeciliğe Giriş

             Pazarlama Yönetimi

               Yönetim ve Organizasyon

            Perakendecilik

Öğrenme Metodu          :

  • Haftalık ders notları –  Her ders sonunda test/forumlara katılım –  Uygulamalı örnekler
  •        Sektör söyleşileri/konuklar -Program sonunda sertifika yeterlilik

Perakendeciliğe Giriş

      Perakendecilik ve Terimleri

             Ürün Bilgisi ve Alan Yönetimi

            Mağazacılık ve Yönetimi

            Müşteri İlişkileri ve Davranışları

             Satın Alma Teknikleri

                    Etkin Satış Yöntemleri

Perakendecilik

I-Perakende Mağaza Yönetimi

                Planlama-İnsan Kaynakaları-Ürün/Sipariş ve Stok Yönetimi

II-Perakende Müşteri İlişkileri Yönetimi

                Hizmet ve Hizmet Kalitesi

                CRM uygulamaları

                Müşteri Tatmini ve Sadakati

III-Satış ve Satış Yönetimi

                Satiş alanı faaliyetleri

                Satış Süreci

                Satış Bütçeleri

Yönetim ve Organizasyon

            Yönetim Kavramı ve Yönetim Yaklaşımları

            Yönetim İşlevleri

           Genel İşletme Kavram ve Özellikleri

           Organizasyon  Yapıları

            Pazarlama İlkeleri ve Kanalları

            Toplam Kalite Yönetim

Pazarlama Yönetimi

           Hedef Pazar Seçimi

            Pazar Araştırmaları

           Pazar Bölümleme ve  Talep Tahmini

           Ürün Planlama ve Geliştirme

            İşletmelerde Fiyat ve Fiyat Politikaları

           Tutundurma Faaliyetleri

           Kampanya Yönetimi

2-Yeni Kuşak Çalışma Hayatına Hazırlık Eğitimleri

 

Bu program şimdiye kadar çalışma hayatında görev yapan hangi meslek grubu veya hangi sektörde olduğu farketmeksizin herkesin kişisel gelişimine destek olabilecek ve çalışma hayatına uyum sağlaması yönünde ihtiyaç oluşturan bilgilerden oluşmaktadır.

Kişisel Gelişim Programı olarak düşünülen bu program kişinin iş yaşamında kendisini olaylara ve konulara karşı hazırlıklı olması yönünde geliştirmesini sağlamaktadır.

Amaç                                    : Üniversite son sınıf öğrencileri veya Meslek Edindirme Programına katılan meslek adaylarına veya Yasar Üniversitesi  bünyesinde değişik bölümlerde eğitim alan öğrencilere yönelik çalışma hayatında sektör alanı gözetmeksizin uygulama alanı bulan konular ve işleyiş özelliklerine yönelik sorulara cevap oluşturabilecek standart bilgi aktarımında bulunmaktır.

Hedef                              : Öğrenim dönemi boyunca staj eğitimi almamış veya teorik bilgilerini pratik uygulamaya dönüştürme fırsatın bulamamış meslek adaylarına ve üniversite eğitimini sürdüren öğrencilere yönelik çalışma ortamına uyum sağlamada yaşanacak olan zamanı kısaltmaktır.

Kişisel gelişime destek olmak ve kişinin çalışma hayatı süresince kendisini ifade edebilme yönünde gelişim göstermesini sağlamaktır.

Konular                               :

BÜROLARDA İŞİ BASİTLEŞTİRME TEKNİKLERİ

 

SUNUM TEKNİKLERİ

 

DAVRANIŞ GELİŞTİRME ve BEDEN DİLİ

KİŞİSEL İMAJ

TELEFON İLE GÖRÜŞME TEKNİKLERİ

EKİP ve EKİP ÇALIŞMALARI

ZAMAN YONETİMİ