Belgin Usanmaz

Giresun Üniversitesi

İŞVEREN’nin  ÇALIŞAN’dan Beklediği Özellikler

1-Kendisini tanıyan

Kendi özellik, değer  ve inançlarını bilen,güçlü ve zayıf özelliklerinin farkında olan,yetenek ve becerilerini fark edip, sergileyebilen,

2-İletişim

Sözlü ve yazılı olarak doğru ve etkili bir biçimde iletişim kurabilme, durumlara karşısındakinin bakış açısıyla bakabilme

3-Takım Çalışması

Ortak hedeflere ulaşmak için diğer takım üyeleriyle gönüllü olarak çalışma, takımda güçlü bir “biz” ve moral duygusu yaratma, başarıyı takım performansına göre tanımlama ayrıca başarı ve kazanımları kişiselleştirmek yerine takım üyeleriyle paylaşma, takımda belirgin bir aitlik duygusu yaratma

4-Problem Çözme

Farklı kaynaklardan doğru ve hızlı bir biçimde veri toplama, mantıksal düşünme, başarılı  ve etkili çözümler üretebilme, öncelikleri belirleyebilme ve eldeki kaynakları bu önceliklere göre organize edebilme

5-Stratejik Düşünme

Gelecekteki olasılıkları ve eğilimleri görebilme, geniş bir bilgi ve bakışaçısına sahip olma, rekabetçi ve katılımcı stratejiler ve planlar ortaya koyabilme

6-Müşteri Odaklılık

Müşterinin ihtiyaçlarına, taleplerine ve şikayetlerine öncelik verme, müşteriyle açık ve etkili bir iletişim kurma, sorunlarının çözümü için kişisel sorumluluk duyma, sorunları müşterinin perspektifinden görebilme, müşterinin kurum için öneminin farkında olma, müşterinin beklentileriyle varolan ürün ve hizmetleri buluşturabilme

7-İnisiyatif Alabilme

Yönlendirmeye gerek kalmadan çalışabilme, sorun çözmede aktif olma ve gerektiğinde yeni fikirler ortaya koyabilme

8-Analitik Düşünme  

Gereken verileri toplayıp anlamlı örüntüleri yakalayabilme ve gerçek konuları saptayabilme,